AP-PINNOITE

PALOKATKOT

Palokatkolla tarkoitetaan yleisesti palo-osastoivan rakenteen ja siitä läpivietävien kaapeleiden tai putkistojen välistä tiivistystä. Tulen, kuumuuden, savun ja myrkyllisten savukaasujen eteneminen osastosta toiseen estetään tehokkaasti käyttämällä aukkoihin palokatkotuotteita. Läpivientien palonkestoaika on sama kuin osastoivan rakenteen paloluokka. Erilaiset läpiviennit vaativat eri rakenteissa eri tavoilla toteutetut palokatkoratkaisut.

Palokatkot tulee suorittaa valmistajan / maahantuojan ohjeiden mukaisesti. Kun käytetään laadukkaita ja hyväksyttyjä palokatkotuotteita sekä ammattitaitoista asennusväkeä, voidaan taata, että palokatkoilla saadaan lisäaikaa palontorjuntaan, säästetään ihmishenkiä, pienennetään omaisuusvahinkoja sekä lisätään työturvallisuutta.

TUOTEBRÄNDIT:

AP Pinnoite Oy Protecta logo
AP Pinnoite Oy tuotebrändi
AP-Pinnoite_Firesafe_logo